Indigenous Groups American Samoa

Amerika Samoa

Fausiaina o le Faavae mo se Lumana’i Sili atu

Ua tu’uto atu Amanaki Fo’ou e fesoasoani i tagatanuu talenia i Amerika Samoa, ina ia maua le faamoemoe i lo latou tauiviga e faasaga atu i le ma’i suka.

FAITAU LENEI ITULAU I LE:

SAMOA

Aoaoga ma le Alofa

Na mafai ona faatulaga e Amanaki Fo’ou le tatou Polokalama o Aoaoga mo le 12 vaiaso ona o le fesoasoani mai a o tatou paaga i le lotoifale, e tuuina atu ai i tagata Samoa se fuafuaga mo le puipuiga mai le ma’i suka, e tauala mai i aga faavae o loo i le totonugalemu o le tofi o Samoa.

In 2021, 1 of every 5 adults in America Samoa had diabetes
In 2021, the rate of diabetes, per capita, in American Samoa was 20.3%. That is more than 2 times the worldwide rate of 9.8%, per capita.

E 1 mai le 5 tagata matutua i Amerika Samoa sa maua i le ma’ i suka i le 2021. 

O le fua faatatau o le ma’ i suka i Amerika Samoa i le 2021, mo tagata ta’ito’atasi, e
20.3%. Ua sili atu lea i le fua faatatau o le lalolagi atoa, mo tagata ta’ito’atasi, e 9.8%

Puna’oa o le Ma'i Suka Amerika Samoa

A Story of Hope
Diabetes Testimonials from American Samoa
Life Perspective From an Amputee
Polynesia Lesson 1: Beginning the Journey
Polynesia Lesson 2: Diabetes Explained
Polynesia Lesson 3: My Body is a Temple
Polynesia Lesson 4: All Foods Are Not Created Equal
Polynesia Lesson 5: Water is Life
Polynesia Lesson 6: Brain Health
Polynesia Lesson 7: My Heritage; My Culture
Polynesia Lesson 8: Spread the Mat
A Story of Hope
Diabetes Testimonials from American Samoa
Life Perspective From an Amputee
Polynesia Lesson 1: Beginning the Journey
Polynesia Lesson 2: Diabetes Explained
Polynesia Lesson 3: My Body is a Temple
Polynesia Lesson 4: All Foods Are Not Created Equal
Polynesia Lesson 5: Water is Life
Polynesia Lesson 6: Brain Health
Polynesia Lesson 7: My Heritage; My Culture
Polynesia Lesson 8: Spread the Mat

E Mana’omia Oe i le Lumana’i

O le alaga’oa sili, o le tatau lea ona tatou fafauina se lumana’i e tafi’esea ai le ma’i suka. Pe o le faia o sau foaʻi, ofoina atu o lou taimi, poo le fesoasoani e faalauiloa i luga o upega o faamatalaga, matou te manaʻomia oe e avea o se totino o lenei auaunaga alofa i le lalolagi atoa.

Foa’i

E lē galo lau foa’i

Paaga

O Paaga maoa’e e fua mai ai galuega lelei

Volenitia

Mana’omia: Volenitia loto tele ma lima fesoasoani